KONKURS „ZDJĘCIE Z MAPĄ”

Uwaga! Mamy dla Was super konkurs organizowany wraz z Globeo!
By wziąć w nim udział należy wysłać „zdjęcie z mapą” na adres: [email protected] w tytule wpisując: konkurs fotograficzny. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.
Nagrody Kupony o wartości 50, 25 ,25 PLN do wykorzystania na zakupy w księgarni turystycznej globeo
Konkurs trwa do 31 maja 2014 !

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zdjęcie z mapą”

I Organizatorzy

AKG Halny, ul. św. Rocha 11b, 61-142 Poznań oraz Globeo.pl – GRUPA 18 Filip Bartkowiak, ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań

II Uczestnicy

Członkowie oraz sympatycy AKG Halny, studenci wszystkich Uczelni wyższych w Poznaniu

III Zasady ogólne

  1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
  2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
  3. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem tj. zdjęcie z mapą.
  4. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
  5. Jeden autor może dostarczyć jedno zdjęcie.
  6. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

IV Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać do 31 maja 2014 r. drogą elektroniczną na adres: [email protected]  w tytule wpisując: konkurs fotograficzny. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 czerwca 2014 r.

V Ogłoszenie wyników i nagrody

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez e-mail do 15 czerwca 2014 r. Wyboru dokonają wybrani członkowie AKG Halny oraz pracownicy księgarni turystycznej globeo.pl
Nagrodami są trzy kupony o wartości 50, 25 oraz 25 PLN do wykorzystania na zakupy w księgarni turystycznej globeo. Kupony są ważne do końca lipca 2014 r.

VI Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane  na stronie internetowej AKG Halny, Globeo.pl oraz ich profilach na facebooku.  W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 

Zapraszamy również do odwiedzania www.globeo.pl