Historia

W 1974 roku 19 osobowa grupa studentów Politechniki Poznańskiej utworzyła Akademicki Klub Górski „Halny”, organizację, która skupia obecnie zarówno studencką brać niemal wszystkich poznańskich uczelni oraz spore grono sympatyków turystyki będących już po, bądź jeszcze przed studiami.

Aby dowiedzieć się jak to się zaczęło, sięgnąć należy do skarbnicy wiedzy o Klubie – ilustrowanej Kroniki „Halnego”. Oto pierwszy zapis pierwszego Kronikarza:

„… kronika to utwór dziejopisarski, dzieło historyczne od do. Może obejmować dzieje przeszłe ale nie będzie ze względów estetycznych. Zanim narodzi się człowiek też trzeba zrobić małe świństwo, a o tym żaden życiorys nie wspomina… tak więc otwarto pierwsze zebranie Akademickiego Klubu Górskiego Politechniki Poznańskiej. Był to 5 dzień kwietnia 1974 roku. Godzina 20:15. Klub P.P. „Hades”. Podziemia Domu Studenckiego nr 2. Od tej chwili A.K.G. rozpoczął oficjalną i prawną działalność. AKG zawdzięcza swoje istnienie obywatelowi narodowości polskiej, studentowi już od czasów nowożytnych – Stanisławowi Grześkowiakowi.”

Na spotkaniu tym wybrano Zarząd Klubu, zatwierdzono Regulamin, a po części oficjalnej „…stoliki pokryły się herbatą. Znalazły się także instrumenty szarpane. Członkowie Klubu rozjechali się do domów nocnymi tramwajami za 2 zł.”. W ten sposób 19 zapaleńców pod wodzą Staszka Grześkowiaka – dziś Członka Honorowego Klubu – zainicjowało działalność jednego z pierwszych akademickich klubów turystycznych w Poznaniu. Pierwszą imprezą, w której uczestniczył już Klub „Halny” był XVII Wiosenny Złaz Politechniki Poznańskiej na początku maja 1974 roku, a pierwszym samodzielnym rajdem „Śnieżnik ’74” w listopadzie. I tak to się potoczyło: „Góry – tak krótkie słowo, a jak nas związały ze sobą”.

Od początku swojej działalności Klub jest stowarzyszeniem elitarnym. Nie można ot tak po prostu przyjść i się do Klubu zapisać. Uczęszczając na spotkania klubowe już zostaje się Sympatykiem „Halnego”. Dalej – jeździć trzeba na rajdy. Od uczestników imprez organizowanych przez „Halny” nie wymaga się żadnych specjalnych kwalifikacji. Może w nich wziąć udział każdy, komu nie straszna jest piesza wędrówka i turystyczne warunki w schroniskach. Rajdy cieszą się dużą popularnością i owocują licznymi nawiązanymi przyjaźniami. Osoby pragnące zostać Członkami Klubu w okresie kandydackim podpatrują jak takie imprezy trzeba zorganizować, a potem organizują już samodzielnie duży rajd. Po spełnieniu jeszcze kilku warunków są przyjmowane na Członka Zwyczajnego Klubu. Członkowie Zwyczajni, na corocznych Walnych Zebraniach, wybierają i mogą być wybierani do Zarządu Klubu. Mają pierwszeństwo udziału w klubowych imprezach, szczególnie w wyjazdach i wyprawach zagranicznych. Bezpłatnie korzystają ze sprzętu turystycznego z klubowej wypożyczalni oraz biblioteczki. Otrzymują zniżki w opłatach za rajdy. Z dumą mogą nosić „blachę” – odznakę członkostwa.

Trudno w kilku słowach streścić całą 45-letnią działalność Klubu, warto jednak przytoczyć kilka cyfr.
Od początku działalności zorganizowaliśmy:

 • 49 rajdów „Śnieżnych” – od 1974 corocznie w grudniu,
 • 47 rajdy „Sudety” – od 1975 corocznie na przełomie marca i kwietnia,
 • 41 rajdów „Ten Trzeci” – od 1981 corocznie w maju,
 • 34 rajdów „Przebiśniegowych” – od 1989 corocznie na początku marca,
 • 32 rajdów „Październikowych” – corocznie od 1990,
 • 24 rajdów „Na Przekór” – corocznie od 1998 w listopadzie podczas długiego weekendu,
 • 7 Górskich Indywidualnych Rajdów Akademickich – GIRA.

stan na styczeń 2024 r.

Prócz rajdów górskich prowadziliśmy również szereg imprez o charakterze nizinnym. Były to m.in. cykliczne rajdy:

 • Szlakami Kolejek Wąskotorowych,
 • Szlakami Przyrody Polskiej,
 • Szlakami Starych Zamków czyli Nocne Spotkania z Duchami,
 • Góry na Nizinach,
 • Rajdy „Primaaprilisowe”,
 • Rajdy „W Nieznane”, przez ponad 30 lat organizowane przez
  Oddział Międzyuczelniany PTTK, od 2003 r. – samodzielnie przez AKG
  „Halny”,
 • Rajdy Rowerowe „Na Powitanie Wiosny”,
  organizowane wspólnie z AKTR Cyklista,
 • Rajdy Rowerowe „Na Szprychach”.

Oprócz rajdów organizowanych w czasie roku akademickiego Klub działa również w czasie wakacji. W ciągu ponad dwudziestu lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt grup wędrownych na terenie pasm górskich w Polsce oraz zagranicznych.

W okresie ferii tradycyjnie organizujemy cieszące się dużą popularnością zimowiska sylwestrowe oraz obozy narciarskie. Poza sezonem ćwiczymy swoje umiejętności na sztucznym stoku Malta-Ski.

Co roku Klub organizuje również wyprawy zagraniczne. W swej bogatej historii AKG „Halny” może się poszczycić zdobywaniem szczytów Hindukuszu (pierwsza polska wyprawa w tym rejonie, na której zdobyto 13 5-cio tysięczników, w tym 10 dziewiczych), Himalajów (zdobyty szczyt Dhampus Peak 6012 m n.p.m w 1981 roku), Pamiru (zdobyty szczyt Pik Lenina 7134 m n.p.m. przez Aline Weber oraz Jarka Fidora w 2011 roku), gór Atlas, Ruwenzori, Kilimandżaro, Pirenejów, Dolomitów, Alp i najwyższego szczytu Ziemi (licząc od jej środka) Aconcagua. Poznane zostały także góry Bułgarii (Riła, Piryn, Rodopy), Czech (czeskie Sudety), Słowacji (Tatry Wysokie, Zachodnie i Niżne, Mała i Wielka Fatra, Slovensky Raj) oraz Ukrainy (Gorgany, Swidiowiec, Czarnohora, Bieszczady Wschodnie). Na szczególną uwagę zasługują klubowe wyprawy w góry Rumunii. Zorganizowaliśmy tam w sumie niemal 50 obozów, które przeszły prawie wszystkie rumuńskie pasma górskie, m.in.: Fogarasz, Piatra Craiului, Piatra Mare, Bucegi, Bihor, Retezat, Paring i Aninei.
Owocem tych wypraw są zdjęcia, slajdy i pamiątki często wykorzystywane w licznych prelekcjach i pokazach. Klub dysponuje również bogatą biblioteczką o tematyce górskiej oraz wypożyczalnią sprzętu turystycznego.

Mówiąc o działalności Klubu nie należy zapominać, że tworzą go ludzie. Podczas prawie czterdziestopięcioletniej działalności pracowało w Klubie grubo ponad 600 osób łącząc działalność społeczną z obowiązkami studenckimi czy – później – pracowniczymi. Wszystkich nas urzekły góry, wszystkich łączyła „łazęga”, turystyka i wszystko co się z tym wiąże, toteż od początku nie ograniczaliśmy swojej działalności do gór. Dzisiaj można powiedzieć, że członkowie naszego Klubu „maczali palce” we wszystkim, co się działo w turystycznym środowisku studenckim Poznania. Wyszkoliliśmy kilkudziesięciu Organizatorów Turystyki i Strażników Ochrony Przyrody. Kilkudziesięciu z nas zdobyło uprawnienia Przodowników Turystyki Górskiej i Przodowników Turystyki Pieszej. Warto podkreslić, że członkowie opuszczający mury uczelni nie tracą kontaktu z młodszymi kolegami, a także stają się organizatorami ruchu turystycznego w nowym środowisku.

Miłą tradycją naszego Klubu jest organizowanie rocznicowych spotkań kolejnych „pokoleń” Halniaków. Imprezy te cieszą się ogromnym powodzeniem i świadczą o silnej więzi łączącej wszystkich, którzy otarli się o Akademicki Klub Górski „Halny”.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat