Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 23 stycznia 2024 r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy pięcioosobowy skład Zarządu AKG „Halny” pięćdziesiątej kadencji:

 

Prezes Karol Wesołowski,

Wiceprezes Jakub Nalepa,

Sekretarz Róża Chwałek,

Skarbnik Stefan Zbąszyniak,

Członek Zarządu do Spraw Specjalnych Filip Nawrocki.

 

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swego przewodniczącego:

Przewodnicząca KR Katarzyna Fiszer-Syk,

Członkowie KR:
Natalia Łożykowska,
Grzegorz Pittner.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat