Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 17 stycznia 2023 r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy czteroosobowy skład Zarządu AKG „Halny” czterdziestej dziewiątej kadencji:

 

prezes Julia Rusińska,

wiceprezes Natalia Łożykowska,

sekretarz Marta Skutnik,

skarbnik Zofia Kotowska.

 

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swego przewodniczącego:

przewodnicząca KR Katarzyna Fiszer-Syk,


Anna Bień,
Joanna Mileska,
Grzegorz Pittner.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat