Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 2 grudnia 2018r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy pięcioosobowy skład Zarządu AKG „Halny” czterdziestej piątej kadencji:

 

Natalia Łożykowska

prezes Natalia Łożykowska,

Patryk Adler

wiceprezes Patryk Adler,

Michał Fałek

sekretarz Michał Fałekt,

Paweł Wachowski

skarbnik Paweł Wachowski,

Marta Miciniak

Członek zarządu ds. wydarzeń Marta Miciniak.

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swego przewodniczącego:

Michał Marszał

przewodniczący KR Michał Marszał,
Jakub Bujakiewicz,
Marta Brylewska.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat