Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 1 grudnia 2019r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy pięcioosobowy skład Zarządu AKG „Halny” czterdziestej szóstej kadencji:

 

Michał Fałek

prezes Michał Fałek,

Natalia Łożykowska

wiceprezes Natalia Łożykowska,

Patryk Adler

sekretarz Patryk Adler,

 

skarbnik Zofia Kotowska,

Marta Miciniak

Członek zarządu ds. wydarzeń Marta Miciniak.

 

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swego przewodniczącego:

 

Kliknij by zobaczyć zdjęcie

przewodniczący KR Łukasz Flis,
Michał Marszał,
Marta Brylewska.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat