Biblioteczka – Regulamin

1. Celem funkcjonowania biblioteczki AKG „Halny” jest rozpowszechnianie materiałów związanych z ogólnie pojętą turystyką górską.

2. W skład księgozbioru wchodzą książki o tematyce podróżniczej i krajoznawczej oraz przewodniki turystyczne, których katalog dostępny jest na stronie internetowej.

3. Książki wypożyczane są wszystkim zainteresowanym, jednak pierwszeństwo w korzystaniu z biblioteczki mają członkowie AKG „Halny” z aktualnie opłaconymi składkami.

4. Książki można wypożyczać podczas spotkań klubowych, tj. we wtorki w godz. 19:00 – 20:00.

5. Członkowie Klubu uprawnieni są do jednorazowego wypożyczenia maksymalnie 3 książek na okres 1 miesiąca. Wypożyczeń dokonuje się bezpłatnie.

6. Pozostali zainteresowani uprawnieni są do jednorazowego wypożyczenia maksymalnie 2 książek na okres 3 tygodni. Od wypożyczających pobiera się kaucję ustalaną indywidualnie.

7. Za przetrzymywanie książek powyżej ustalonego terminu pobierana jest opłata karna w wysokości 5 zł za egzemplarz za tydzień.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu, a przypadku jego niedostępności – książki o podobnej tematyce.

9. W sytuacjach spornych oraz wszelkich sprawach nieokreślonych w regulaminie decyzję podejmuje Zarząd Klubu.