Akademicki Klub Górski „HALNY” Poznań

Halny dziś

Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 4 grudnia 2016r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy czteroosobowy skład Zarządu AKG „Halny” czterdziestej trzeciej kadencji:

Łukasz Flis

prezes Łukasz Flis,

Natalia Łożykowska

wiceprezes Natalia Łożykowska,

Radek Duchant

sekretarz Radosław Duchant,

Przemek Kiełpiński

skarbnik Przemysław Kiełpiński.

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swą przewodniczącą:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Marta Brylewska

przewodnicząca KR Marta Brylewska,
Zuzanna Tundak,
Marek Wąsik.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat