Akademicki Klub Górski „HALNY” Poznań

Halny dziś

Halny dziś

Wymienić wszystkich, którzy otarli się o nasz klub jest rzeczą niemożliwą. Przez klub przewinęły się setki osób, które coś dla niego zrobiły. Istnieje także znacznie większa rzesza sympatyków klubu, którzy pojawiają się na rajdach, uczestniczą w życiu klubu.

Najważniejszym organem AKG „Halny” jest Zarząd Klubu. W wyniku przeprowadzonego 3 grudnia 2017r. głosowania na członków Zarządu, następnie wyborów prezesa Klubu oraz wewnętrznych ustaleń nowo wybranego Zarządu poznaliśmy czteroosobowy skład Zarządu AKG „Halny” czterdziestej czwartej kadencji:

 

Natalia Łożykowska

prezes Natalia Łożykowska,

Patryk Adler

wiceprezes Patryk Adler,

Radek Duchant

sekretarz Radosław Duchant,

Paweł Wachowski

skarbnik Paweł Wachowski.

Walne Zebranie dokonało także wyboru Komisji Rewizyjnej, która spośród swych członków wybrała swą przewodniczącą:

Zuzanna Tundak

przewodnicząca KR Zuzanna Tundak,
Jakub Bujakiewicz,
Marek Wąsik.

Zobacz też: Zarząd Klubu na przestrzeni lat